برگزاری مسابقه پرتاب آزاد بسکتبال با استقبال پر شور شهروندان+ گزارش تصویری

IMG_2985 IMG_3147 IMG_3199 IMG_3262 IMG_3282 IMG_3287 IMG_3305 IMG_3322 IMG_3335 IMG_3375 IMG_3390 IMG_3396 IMG_3409 IMG_3447 IMG_3612