قدر دانی هیئت ورزشی ناشنوایان استان هرمزگان از سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس

ادریس قریشی رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان استان هرمزگان در لوح سپاسی از محمد مهدی جهانبخش مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس تشکر و قدردانی کرد.

در این لوح آمده است امروز اگر شاهد حضور روز افزون این استان در تیم های ملی و کسب عناوین کشوری و جهانی در ورزش ناشنوایان هستیم مرهون دلسوزی، همراهی و هدایتهای جنابعالی بوده. از اینکه در راه پیشبرد و اهداف متعالی ورزش ناشنوایان همواره یار و همراه ما بوده اید تلاشتان را صمیمانه ارج می نهیم. امید است نگاه سبزتان مورد عنایت حضرت حق قرار گیرد.

IMG-20151207-WA0000 IMG-20151207-WA0001