دوره تکمیلی آموزش چرم دوزی در سرای کاشانی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، دومین دوره تکمیلی آموزش دوزندگی کیف با چرم طبیعی به همراه اخذ مدرک از سازمان فن و حرفه ای از تاریخ ۱۴بهمن تا تاریخ ۱۰ اسفند درسرای فرهنگ کاشانی دوراهی ایسینی در حال برگزاری است .

محمد مهدی جهانبخش مدیرعامل سازمان گفت : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس بنا به رسالت آموزشی خود توانسته است با بهره گیری از امکانات آموزشی در پیشبرد اهداف این طرح با محوریت محلات کم برخوردار ، گام مهمی را در خودکفا کردن خانوادهای مناطق مختلف شهر ایجاد کند .