جدید ترین عکس های نگارخانه خیابانی با نام نگاهی به خلیج فارس برگزار گردید

عکس های این نمایشگاه منتخب آثاری است  از عکاسان هرمزگانی که مرداد ماه امسال  در (نخستین جشنواره عکس از خزر تا خلیج فارس) در تهران به نمایش در آمده است.

اسامی عکاسان شرکت کننده در این دوره نگارخانه خیابانی عبارتند از:

حسام الدین انصاریان

احمد بازماندگان قشمی

اصغر بشارتی

روح اله بلوچی

عبدالمجید پاسلار

حسین پیغامی

حسام الدین انصاریان

ابراهیم نیکخو قشمی

داود مرزی زاده