استقبال چشمگیر از کارگاه تخصصی غدیر پژوهی – از نگاه دوربین

IMG-20160430-WA0063 IMG-20160430-WA0064 IMG-20160430-WA0065

IMG-20160430-WA0066

تالار فردوسی شهرداری بندرعباس – ۱۰ اردیبهشت ماه