نفرات برتر رشته غریق نجات و پرچم در ساحل، دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس معرفی شدند .

IMG_2343 IMG_2382 IMG_2390 IMG_2393 IMG_2421 IMG_2470 IMG_2477 IMG_2501 IMG_2504

در دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس در رشته غریق نجات و پرچم در ساحل پس از یک  روز برگزاری مسابقات ، تیم های برتر این رشته مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباسدومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس دررشته نجات غریق ماده پرچم با حضور ۱۱ شرکت کننده درسه گروه  در بوستان ساحلی غدیر برگزار شد که درپایان این نتایج به دست آمد.

 • ۹×۴ متر تیمی
  گروه اول  آتش نشانی با زمان ۵۲/۵۳
  گروه دوم  اداره بندر وکشتیرانی بازمان ۱/۰۴ دقیقه
  هئات نجات غریق با زمان ۱/۱۲ دقیقه
 • دو   ۹۰ متر سرعت
  مظفر ارتنگ با زمان  ۱۱/۴۴  مقام اول
  علی سالاری بازمان ۱۱/۸۱ مقام دوم
  سهیل دهقانی با زمان ۱۲/۰۱ مقام سوم
  سجاد آشوری بازمان  ۱۲/۲۵ مقام چهارم