طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه هفتم + گزارش تصویری

IMG_7158 IMG_7161 IMG_7165 IMG_7168 IMG_7185 IMG_7193 IMG_7200 IMG_7203 IMG_7214 IMG_7219 IMG_7224 IMG_7230 IMG_7236 IMG_7240 IMG_7249

ایستگاه هفتم طرح قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با حضور  ، پرویز سالاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بندرعباس ، عباس پوریان و حسام صمیمی  عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس  در مسجد پنج تن آل عبا محله کمربندی برگزار شد .