طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه دهم + گزارش تصویری

IMG_7644 IMG_7647 IMG_7651 IMG_7654 IMG_7669 IMG_7671 IMG_7673 IMG_7685 IMG_7687 IMG_7689 IMG_7691 IMG_7714

 

ایستگاه دهم قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس  در مسجد حاجی یوسف محله سورو  برگزار شد .