طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه سیزدهم + گزارش تصویری

IMG_7934 IMG_7936 IMG_7939 IMG_7941 IMG_7944 IMG_7951 IMG_7955 IMG_7957 IMG_7967 IMG_7977 IMG_7983 IMG_7990 IMG_7994 IMG_8006 IMG_8010 IMG_8028 IMG_8032 IMG_8049

ایستگاه سیزدهم قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با حضور پرویز سالاری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بندرعباس  در مسجد امام حسن (ع) تپه الله اکبر  برگزار شد .