طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه هفدهم + گزارش تصویری

IMG_8326 IMG_8327 IMG_8331 IMG_8332 IMG_8334 IMG_8339 IMG_8341 IMG_8343 IMG_8354 IMG_8361 IMG_8363

ایستگاه هفدهم قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس  در مسجد انقلاب رسول الله محله چهارصد دستگاه  برگزار شد .