طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه بیستم + گزارش تصویری

IMG_8536 IMG_8540 IMG_8544 IMG_8549 IMG_8552 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8557 IMG_8558 IMG_8565 IMG_8569 IMG_8577 IMG_8581 IMG_8582 IMG_8584 IMG_8586 IMG_8590 IMG_8595

ایستگاه بیستم طرح قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با حضور ، عباس پوریان و حسام صمیمی  عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس  در مسجد ابوالفضل (ع) کوی نیایش  برگزار شد .