طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه بیست و دوم + گزارش تصویری

IMG_8721 IMG_8723 IMG_8725 IMG_8728 IMG_8733 IMG_8743 IMG_8749 IMG_8760 IMG_8767

ایستگاه بیست و دوم  قرآنی ” نسیم همدلی ۲” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با مدیران این سازمان ، در مسجد کانون اصلاح تربیت شهرستان بندرعباس برگزار شد .