طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه بیست و پنجم + گزارش تصویری

IMG_3556 IMG_3565 IMG_3573 IMG_3598 IMG_3611 IMG_3624 IMG_3642 IMG_3644 IMG_3654

ایستگاه بیست و سوم طرح قرآنی ” نسیم همدلی ” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در گلزار ملکوتی شهدا شهر بندرعباس برگزار شد .