طرح قرآنی “نسیم همدلی۲” در ایستگاه بیست و ششم + گزارش تصویری

IMG_3678 IMG_3682 IMG_3685 IMG_3705 IMG_3709 IMG_3714 IMG_3723 IMG_3730 IMG_3742 IMG_3764 IMG_3779 IMG_3787 IMG_3802 IMG_3810 IMG_3817

ایستگاه بیست و ششم طرح قرآنی ” نسیم همدلی ” از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در مسجد فاروق اعظم محله خواجه عطاء برگزار شد .