شهرداری بندرعباس به دومین پیروزی خود دست یافت.

A(9)

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، تیم فوتبال ساحلی جوانان شهرداری بندرعباس به دومین پیروزی خود درمسابقات فوتبال ساحلی جوانان کشور دست یافت.
درگروه چهارم این رقابت ها درشهرستان ساری امروز یکشنبه تیم شهرداری بندرعباس  با نتیجه ۶ بر ۳ تیم کرمانشاه را شکست داد.
برای تیم شهرداری علی میرزایی ۳ بار محمد خاک کش ۲ بار ومحمد اسماعیلی یک بار گلزنی کردند.

برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

روز شنبه ۹۵/۴/۱۹

مبارکه اصفهان – کمبادن غرب کرمانشاه

پدیده کاسپین ساری – شهرداری بندرعباس

روز یکشنبه ۹۵/۴/۲۰

شهرداری بندرعباس – کمبادن غرب کرمانشاه

پدیده کاسپین ساری – مبارکه اصفهان

روز دوشنبه ۹۵/۴/۲۱

شهرداری بندرعباس – مبارکه اصفهان

پدیده کاسپین ساری – کمبادن غرب کرمانشاه