چهارمین همایش ورزش های خانوادگی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، روز جمعه  ۹ مهرماه چهارمین همایش ورزش های خانوادگی از سوی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با همکاری اداره ورزش و جوانان و هیئت ورزش های همگانی برگزار شد.

این همایش با حضور شمار زیادی از شهروندانی بندرعباس در گروه های سنی مختلف با هدف تندرستی و ‏ سلامت جسمانی خانواده ها و تاثیر ورزش در خانواده ها برگزار شد .

IMG_4249

IMG_4255 IMG_4266 IMG_4285 IMG_4295 IMG_4334 IMG_4342 IMG_4495 IMG_4498 IMG_4589 IMG_4602 IMG_4608 IMG_4617 IMG_4625 IMG_4641 IMG_4674 IMG_4680ها