مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس: ۱۷ دی در تاریخ ایران عنوان سیاه کشف حجاب رضاخانی را با خود حمل می‌کند حجاب و عفاف دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی است

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: ۱۷ دی در تاریخ ایران عنوان سیاه کشف حجاب رضاخانی را با خود حمل می‌کند چرا که ۷۶ سال پیش از این یعنی در سال ۱۳۱۴ رضاخان برای سرپوش گذاشتن بر روی نقاط ضعف و عدم پیشرفت زن ایرانی به کشف حجاب متوسل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی افزود:طیف عظیم جامعه ایران که زنان پایبند به ارزش‌های اسلامی بودند و حجاب و عفاف برای آنها ریشه‌دار بود پس از ماجرای کشف حجاب سال‌ها در کنج خانه باقی ماندند از ترس اینکه مبادا با حضور در خیابان‌ها توسط مأموران رضاخانی حجابشان مورد تعرض قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه اسلام می خواهد که رشد فکری، علمی، اجتماعی ،سیاسی و – بالاتر از همه – فضیلتی و معنوی زنان، به حد اعلی برسد و وجودشان برای جامعه و خانواده بشری – به عنوان یک عضو – حد اعلای فایده و ثمره را داشته باشد،اظهار کرد: همه تعالیم اسلام از جمله مساله حجاب،بر این اساس است. مساله حجاب،به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد،برداشتش کاملا غلط و انحرافی است. مساله حجاب،به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی قیدوشرط زن و مرد در جامعه است. این اختلاط، به ضرر جامعه و به ضرر زن و مرد – بخصوص به ضرر زن – است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس حجاب و عفاف را به عنوان دو ارزش در جامعه بشری و بویژه جوامع اسلامی دانست و عنوان کرد: همواره این دو واژه در کنار هم به کار برده می‌شوند و در نگاه اول به نظر می‌آید هر دو به یک معنا باشند اما با جستجو در متون دینی و فرهنگنامه‌ها به نکته قابل توجهی می‌رسیم و آن تفاوت این دو واژه است.

وی در پایان گفت: با توجه به معانی ذکر شده در می‌یابیم حجاب امری ظاهری و در ارتباط با جسم است، اگرچه این پوشش برخاسته از اعتقادات و باورهای درونی افراد است ولی ظهور در نشئه مادی و طبیعی دارد یعنی پوشش ظاهری افراد و بویژه زنان را حجاب می‌گویند که مانع از نگاه نامحرم به آنان می‌شود.