97/08/23

ویژه برنامه من یار پند دانم در فرهنگسرای گلستان برگزار شد

در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسرای گلستان بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس (ادامه مطلب)

97/08/23

مسابقه قصه گویی مادران برای کودکان برگزار شد

در آستانه هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار مسابقه قصه گویی مادران برای کودکان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار مسابقه قصه گویی مادران برای کودکان به همت (ادامه مطلب)

97/08/23

ویژه برنامه من یار پند دانم در سرای فرهنگ کاشانی برگزار شد

در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در سرای فرهنگ شهید کاشانی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری (ادامه مطلب)

97/08/22

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی از مجموعه‌های مختلف این سازمان بازدید کرد

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس جهت بررسی فعالیت‌های مجموعه‌های در اختیار این سازمان از آن‌ها بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی ضمن بازدید از مجموعه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در اختیار سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به بررسی عملکرد این مجموعه‌ها (ادامه مطلب)

97/08/20

ویژه برنامه “من یار پند دانم” برگزار می شود

در آستانه روز کتاب ویژه برنامه “من یار پند دانم” به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با تبریک به مناسبت فرارسیدن روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، بیان کرد: کتاب اصلی‌ترین (ادامه مطلب)

97/08/20

با حضور بازیکن شهرداری بندرعباس تیم ملی قهرمان شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حضور بازیکن شهرداری بندرعباس در مسابقات جام بین قاره ای جهان قهرمان شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در دیدار پایانى مسابقات جام بین قاره ای جهان تیم ملى فوتبال ساحلى ایران با حضور احسان درا بازیکن تیم شهرداری بندرعباس به قهرمانی دست (ادامه مطلب)