97/08/5

تور گردشگری مادر و کودک برگزار شد

با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تور گردشگری مادر و کودک در بندرعباس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، تور گردشگری مادر و کودک با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و دپارتمان بانوان مثبت تور برگزار شد. این تور گردشگری شامل برنامه‌های (ادامه مطلب)

97/05/10

عرضه صنایع دستی در بندرعباس سامان می گیرد

به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در ساحل پشت فرمانداری بندرعباس غرفه‌های عرضه صنایع‌دستی راه‌اندازی می‌شوند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تصریح کرد: شهر بندرعباس در بخش گردشگری می‌تواند بسیار پویا باشد و قرارگیری در کنار دریا ظرفیتی (ادامه مطلب)

97/02/24

گردشگری ساحلی در بندرعباس توسعه می یابد

معاون خدمات شهری، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با همراهی دیگر مدیران شهرداری بندرعباس،  ساحل شهر بندرعباس را در جهت توسعه طرح های گردشگری مورد بررسی قرار دادند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در خصوص این بازدید، اظهار کرد: صنعت (ادامه مطلب)

97/02/4

اجرای مشترک برنامه ها میان سازمان های فرهنگی، اجتماعی ورزشی و میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

در دیدار رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری زمینه‌های گسترش گردشگری در بندرعباس بررسی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در این دیدار، تصریح کرد: گردشگری نقش مهمی را در احیاء (ادامه مطلب)