90/01/16

جشنواره فرهنگی ورزشی محله به محله در پارک کپشکن سورو برگزار گردید

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری  جهت فراهم نمودن بستری مناسب در راستای ارتقاء آموزش فرهنگ شهروندی با اهداف احیای هویت شهری و محلی جشنواره ای را تحت عنوان جشنواره محله به محله برگزار می نماید. طبق گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ؛ در راستای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره فرهنگی ورزشی محلات، (ادامه مطلب)

90/01/16

دیدار از روزنامه ها

در نخستین  روزهای کاری سال ۹۰ محمد جواد سلطان زاده شهرداری بندرعباس ، پاکدامن مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزش شهرداری بندرعباس در اقدامی قابل توجه از روزنامه های دریا، ندای هرمزگان و صبح ساحل بازدید وآغاز سال نو و شروع فعالیت رسانه در سال جهاد اقتصادی را به مدیر مسئول و کارکنان این روزنامه ها (ادامه مطلب)

90/01/16

خانه شهریاران جوان برگزار نمود: دریا تو را می خواند

خانه شهریاران جوان طرح پاکسازی ساحل را با عنوان “دریا تو را می خواند” برگزار نمود. این طرح بمنظور آمادگی و استقبال از بهار و مهمانان نوروزی در محدوده ساحل غدیر و ساحل سورو به همت خانه شهریاران جوان به مرحله اجرا درآمد. طبق گزارش ارسالی ؛ دریا تو را می خواند ،طرحی گسترده در (ادامه مطلب)

90/01/16

پیام شهروندی شماره یک

این یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است و بزرودی تغییر خواهد کرداین یک متن آزمایشی است

90/01/16

نصب دستگاه بلوتوث

تهیه بلوتوثی به عنوان راهنمای شهر بندرعباس با هدف آشنایی بیشتر گردشگران با شهر بندرعباس، آشنایی با غذاهای محلی، اماکن اقامتی و اماکن گردشگری و همچنین نقشه شهر بندرعباس برای گردشگران شهر بندرعباس و تهیه ۲۰ عدد دستگاه بلوتوث و نصب در: هتل ها، بازار ها، اماکن اسکان گردشگران، ستادهای اسکان آموزش و پرورش و (ادامه مطلب)