91/02/26

دکتر کردی در جمع کارکنان شهرداری بندرعباس و سازمان های وابسته: نگرش مثبت به همسر مهمترین عامل بقای زندگی است

معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده، داشتن گرایش با نگرش مثبت به همسر را مهمترین عامل بقای زندگی مشترک می داند و می افزاید: این زوج ها نسبت به اشتباهات یکدیگر بی تفاوت نیستند اما باور دارند ویژگی های خوب همسرشان بیش از معایب اوست. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دکتر کردی (ادامه مطلب)

91/02/26

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس: حضرت فاطمه (س)، الگوی تمام فضیلت ها و ارزش هاست مردمی بودن،صداقت،‌ عدالت و همراهی با مردم از عوامل موفقیت امام خمینی (ره) بود

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: حضرت فاطمه (س) الگوی همه عالم و اسوه حسنه برای بشریت است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معمظی گودرزی افزود: حضرت فاطمه (س)، الگوی تمام فضیلت ها و ارزش هاست و دنیا باید به جای الگوهای غربی، شرقی، ساختگی و سایر الگوهای رایج، از (ادامه مطلب)

91/02/26

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس خبرداد: برگزاری کارگاه آموزشی شاهنامه خوانی در خانه شهریاران جوان

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: کارگاه آموزشی شاهنامه خوانی از ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در خانه شهریاران جوان برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی با گرامیداشت ۲۵ اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، اظهار کرد: نقش این شاعر عالیقدر هیچگاه از اذهان کردم (ادامه مطلب)