91/06/18

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس: شخصیت معنوی امام صادق(ع)، افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اشاره به ابعاد شخصیتی امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: وجود هزاران حدیث به نقل از امام صادق(ع) و همچنین تربیت هزاران شاگرد توسط ایشان در رشته های گوناگون نمایانگر شخصیت علمی این امام همام است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی با اشاره (ادامه مطلب)

91/06/16

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : مجموعه کتابهای آرمانهشر منتشر شد

آرمانشهر مجموعه کتابهایی است که ویژه گی یک شهر آرمانی را ازدیدگاه شهید مطهری بیان می کند و توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری منتشر شده است . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، معظمی گودرزی با اشاره به اینکه آرمانشهر نوشته هایی است که ویژه گی جامعه ایده آل اسلامی را (ادامه مطلب)

91/06/16

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس: فعالیتهای قرآنی باید در شان قرآن باشد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در دیدار با سرپرست و خبرنگاران خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) گفت: قرآن اگر وارد زندگی شهروندان شود متضمن سلامتی آنها و جامعه است و می توان در سایه قرآن به آرامش و موفقیت رسید. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی، بیان کرد: سازمان فرهنگی (ادامه مطلب)

91/06/16

بازدید مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از خبرگزاری ایسنا

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، گفت: سرانه فضاهای فرهنگی در هرمزگان پایین است و باید بتوانیم با ایجاد فرهنگسراهای تخصصی این کمبود را جبران کنیم.  به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی، عنوان کرد: باید ببینیم برای ارتقا فرهنگ و (ادامه مطلب)

91/06/16

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از روزنامه ندای هرمزگان بازدید کرد

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری با حضور در دفتر روزنامه ندای هرمزگان، ضمن گفتگو با مدیرمسئول و هیئت تحریره از بخش های مختلف این روزنامه بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی گفت: نهادها و سازمان های زیادی در بخشهای مختلف فرهنگی فعالیت می کنند و می توان (ادامه مطلب)