91/09/21

برگزیدگان مسابقات آرمان شهر سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس معرفی شدند

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: مهمترین ویژگی جامعه ایده آل اسلامی که خداوند در قرآن وعده آن را به بشریت داده، حکومت افراد شایسته، برقراری ارزشهای دینی و تامین نیازهای مردم و برقراری آسایش و رفاه در جامعه است. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی افزود: اسلام جامعه (ادامه مطلب)

91/09/21

توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس؛ برندگان مسابقه رسانه دیواری مساجد معرفی شدند

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از اعلام اسامی رتبه های برتر مسابقه “رسانه دیواری مساجد” خبرداد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی افزود:این جشنواره با هدف افزایش آگاهی نمازگزاران مساجد نسبت به اخبار و مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آشنایی جوانان و نوجوانان فعال مساجد با دانش رسانه ای (ادامه مطلب)