95/02/11

استقبال چشمگیر از کارگاه تخصصی غدیر پژوهی – از نگاه دوربین

تالار فردوسی شهرداری بندرعباس – ۱۰ اردیبهشت ماه

95/02/11

بتا ( الف) قهرمان والیبال دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس شد

  در دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس در رشته ی  والیبال ساحلی پس از دو روز برگزاری مسابقات ، تیم های برتر این رشته مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در رشته والیبال ساحلی که با حضور گسترده مشتاقان این رشته  با حضور ۲۶ تیم در ۸ (ادامه مطلب)

95/02/11

گلسا پوش( الف) قهرمان فوتوالی دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس شد

  در رشته فوتوالی دومین دوره المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس تیم گلسا پوش یزد در جایگاه قهرمانی ایستاد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ف در رشته فوتوالی که با حضور ۶ تیم گلساپوش یزد الف و ب ، فروشگاه المپیک الف و ب ، موج تخت و فست (ادامه مطلب)

95/02/11

گزارش تصویری روز دوم مسابقات فوتبال ساحلی دومین المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس  در رشته فوتبال ساحلی  اداره دارد . به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، فوتوالی، پرچم در ساحل، قایقرانی، بوکس (ادامه مطلب)

95/02/11

گزارش تصویری فینال مسابقات بوکس دومین المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس  در رشته بوکس ساحلی با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، (ادامه مطلب)

95/02/11

گزارش تصویری فینال مسابقات قایقرانی دومین المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس  در رشته قایقرانی با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، فوتوالی، (ادامه مطلب)

95/02/11

گزارش تصویری فینال مسابقات والیبال ساحلی دومین المپیاد ورزش های ساحلی خلیج فارس

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس  در رشته والیبال ساحلی با شناخت تیم های برتر به کار خود پایان داد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، (ادامه مطلب)

95/02/10

گزارش تصویری روز اول مسابقات فوتبال ساحلی

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس  در رشته فوتبال ساحلی آغاز شد افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، فوتوالی، پرچم در ساحل، قایقرانی، (ادامه مطلب)

95/02/10

گزارش تصویری افتتاحیه دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس شامگاه چهارشنبه(۸ اردیبهشت) با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، فوتوالی، پرچم در ساحل، قایقرانی، بوکس و ووشو (ادامه مطلب)

95/02/10

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس آغاز به کار کرد

دومین دوره المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج‌فارس شامگاه چهارشنبه(۸ اردیبهشت) با حضور گسترده شهروندان بندرعباسی و ورزشکاران مردم بندرعباس افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دومین دوره از المپیاد ورزش‌های ساحلی خلیج فارس با حضور تیم‌های مختلف ورزشی در رشته‌های فوتبال، والیبال، هندبال، فوتوالی، پرچم در ساحل، قایقرانی، بوکس و ووشو (ادامه مطلب)