98/12/26

تبلیغات آگاهی دهنده کرونا- سری سوم

تولید و انتشار پوستر آگاهی عمومی  شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و تبلیغات محیطی در نوبت سوم توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس. با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر بندرعباس این سازمان اقدام به تولید پوسترها وبنرهای آگاهی دهنده با موضوع کرونا در فضای مجازی و سطح  شهر کرد. شایان (ادامه مطلب)

98/12/21

تبلیغات آگاهی دهنده کرونا- سری دوم (چهارشنبه سوری)

تولید و انتشار پوستر آگاهی عمومی  شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و تبلیغات محیطی در نوبت دوم  توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس. با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر بندرعباس و در پیش بودن چهارشنبه سوری این سازمان اقدام به تولید و باز نشر پوسترها وبنرهای آگاهی دهنده با موضوع (ادامه مطلب)

98/12/5

تبلیغات آگاهی دهنده کرونا- سری اول

تولید و انتشار پوستر آگاهی عمومی  شیوع ویروس کرونا در فضای مجازی و تبلیغات محیطی در نوبت اول  توسط سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس. با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح شهر بندرعباس این سازمان اقدام به تولید و باز نشر پوسترها وبنرهای آگاهی دهنده با موضوع کرونا در فضای مجازی و سطح (ادامه مطلب)

98/12/4

تعطیلی فرهنگسراها و مدارس ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس به دلیل شیوع کرونا / اسفند ۹۸

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی  شهرداری بندرعباس به دلیل شیوع کرونا در بندرعباس فرهنگسراها ، مدارس فوتبال و مدارس بسکتبال همچنین مکان هایی که در آن ها تجمع داشته باشد را تا آخر اسفند تعطیل اعلام می کند. محسنی بیان کرد: با افزایش شیوع کرنا از (ادامه مطلب)

98/12/4

اکران تبلیغات محیطی کرونا در اسفند ۹۸

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح کشور این سازمان بنا بر رسالت خود به تبلیغات محیطی در راستای آگاه سازی در سطح شهر پرداخت.