از خانواده یک ورزشکار شهید بندرعباسی تجلیل شد

از خانواده شهید ورزشکار عبدالله مسیحی و ورزشکار پیشکسوت حسین ویژه در طی بازی فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، در طی بازی فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس و ایفا سرام اردکان از خانواده شهید ورزشکار عبدالله مسیحی و ورزشکار پیشکسوت حسین ویژه تقدیر به عمل آمد.

این تقدیر با اهدا لوح تقدیر از سوی محمدمهدی جهانبخش، مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس و رئیس بسیج ورزشکاران هرمزگان به خانواده شهید ورزشکار عبدالله مسیحی و ورزشکار پیشکسوت حسین ویژه صورت گرفت.

IMG_7656 IMG_7673 IMG_7688