دکتر کردی در جمع کارکنان شهرداری بندرعباس و سازمان های وابسته: نگرش مثبت به همسر مهمترین عامل بقای زندگی است

معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده، داشتن گرایش با نگرش مثبت به همسر را مهمترین عامل بقای زندگی مشترک می داند و می افزاید: این زوج ها نسبت به اشتباهات یکدیگر بی تفاوت نیستند اما باور دارند ویژگی های خوب همسرشان بیش از معایب اوست.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، دکتر کردی در جمع کارکنان شهرداری بندرعباس و سازمان های وابسته افزود: زوج های موفق، به ازدواج به عنوان تعهدی درازمدت و امری مقدس نگاه می کنند و به این مهم نیز واقف هستند که معنای تعهد آن است که ممکن است برای مدتی از زندگی خود نیز ناخشنود باشیم.

کردی عدم اعتقاد به رابطه برابر و یا معادل بین زن و شوهر را یکی دیگر از کلیدهای زندگی موفق می داند و اظهار کرد: این طرز تفکر که ازدواج یک مساله ۵۰-۵۰ است می تواند برای زندگی زناشویی مخاطره آمیز باشد زیرا اعتقاد به این امر که یکی بیشتر به دست آورده و دیگری کمتر، خود موجب نارضایتی می گردد.

وی داشتن علایق مشترک در ضمن داشتن علایق خاص فردی را نیز بسیار مهم دانست و عنوان کرد: هویت زن و شوهر نباید از بین برود و هر یک لازم است هویت خود را در زندگی مشترک حفظ کنند زیرا در عشق بارور هر یک از طرفین مجال رشد و گسترش پیدا می کنند و هر چند فعالیتهای مشترکشان زیاد است اما هیچ یک در دیگری مستغرق و مستهلک نخواهند شد.

این کارگاه آموزشی با عنوان «خانواده موفق» طی روزهای ۲۲ و ۲۴ اردیبهشت ماه در تالار فردوسی شهرداری برگزار شد.