مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از روزنامه ندای هرمزگان بازدید کرد

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری با حضور در دفتر روزنامه ندای هرمزگان، ضمن گفتگو با مدیرمسئول و هیئت تحریره از بخش های مختلف این روزنامه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی گفت: نهادها و سازمان های زیادی در بخشهای مختلف فرهنگی فعالیت می کنند و می توان با تعامل بین تمام نهادهای ذی ربط و متمرکزکردن فعالیتهای فرهنگی به نتیجه مطلوب تری رسید.

وی افزود: امروزه نگاه به شهرداری ها نگاه صرف خدماتی، تنظیف و ایجاد فضای سبز نیست بلکه شهرداری ها به عنوان نهادی فرهنگی و اجتماعی شناخته می شوند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری با اشاره به اینکه، گسترش پدیده شهرنشینی نقش شهرداری ها را از گذشته برجسته تر کرده است ، ادامه داد: این شهر متعلق به همه مردم است و با جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه می توان شهرداری ها را در مدیریت شهری یاری کرد.

معظمی گودرزی  تصریح کرد: ایجاد فرهنگ سراها برای ارتقا فرهنگ شهروندی ضروری است. امروزه با توجه به نیاز جامعه تاسیس و تجهیز فرهنگ سراها به عنوان بازوی کمکی مساجد و با محوریت تعلیم و تربیت دینی به امر آموزش شهروندان سرعت می بخشد.

 وی خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند به عنوان رابط بین مسئولان و مردم عمل کنند، و با توجه به تاثیر رسانه ها در اذهان عمومی می توان با کمک آنها برای تحقق اهداف فرهنگسرا ها گامهای بلندی برداشت.

در ادامه مدیرمسوول روزنامه ندای هرمزگان با بیان اینکه مدیریت جامع شهری کلید حل تمام مشکلات شهر به حساب می آید، گفت: شهروندان وقتی احساس کنند که در تصمیم گیری ها دخیل و نظرات آنان در پروژه های شهری لحاظ می شود، با خاطری آسوده در مدیریت شهری مشارکت و از قوانین شهری تبعیت می کنند.

غلامحسین عطایی دریایی افزود: شهروند باید شهر را بخشی از خانه خود بداند و همان گونه که در آبادانی، نظافت و مرمت خانه اش اهتمام دارد شهرش را نیز این گونه تصور کند.

وی در پایان با اشاره به رسالت ۲۰ ساله ندای هرمزگان در دفاع از منافع شهروندان بندرعباسی و هرمزگان، تصریح کرد:  سیاست روزنامه از ابتدا تاکنون برمبنای خواست افکار عمومی و منافع جمعی استوار بوده و در این راه رنجیدن افراد ملاک نبوده است.