بازدید مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از خبرگزاری ایسنا

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خلیج فارس، گفت: سرانه فضاهای فرهنگی در هرمزگان پایین است و باید بتوانیم با ایجاد فرهنگسراهای تخصصی این کمبود را جبران کنیم.

 به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی، عنوان کرد: باید ببینیم برای ارتقا فرهنگ و اخلاق شهروندی همراه با گسترش شهرنشینی انجام چه کارهایی ضروری است و در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری به دنبال ایجاد فرهنگسراها ی تخصصی است، اضافه کرد:  فرهنگسرا های مختلفی با موضوعاتی چون قرآن و عترت، حجاب و عفاف، خانواده، کودک و آینده، جوان و کارآفرینی با هدف گسترش فرهنگ شهروندی و آموزش شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری در دستور کار قرار گرفته است و ترویج ارزشهای دینی محور اصلی فعالیت همه این مراکز خواهد بود.

وی ادامه داد: باید همراه با گسترش شهرنشینی، موضوعاتی چون فرهنگ کار و تلاش، فرهنگ آپارتمان نشینی یا حتی فرهنگ همسایه داری که دین اسلام به واسطه آیات و روایات مختلف بر آن تاکید دارد در بین خانواده ها نهادینه شود.

معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: بندرعباس متعلق به همه مردم این شهر است و باید بتوانیم مشارکت همه اقشار جامعه را جلب کنیم و نقش رسانه ها در تشویق شهروندان به مشارکت در مدیریت شهری، انکار ناپذیر است.

در ادامه فاضل حسینی فر، مدیر خبرگزاری ایسنا منطقه خلیج فارس و معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی هرمزگان تصریح کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری متعلق به همه اقشار جامعه است و از این رو رسالت مهمی بر دوش متولیان این سازمان است. از اینرو نهادهای مختلفی که در حوزه فرهنگ فعالیت می کنند می توانند این سازمان را در انجام رسالت خود یاری کنند.

وی ضمن پیشنهاد همکاری دوجانبه سازمان فرهنگی ورزشی و دانشگاهها افزود: می توان مدیریت  بخشی از مراکز و فعالیتهای فرهنگی مدنظر این سازمان را به معاونین و کارشناسان فرهنگی دانشگاهها واگذار کرد.

حسینی فر تصریح کرد: دانشگاه ها از دانشجویان که قشر جوان جامعه محسوب می شوند حمایت لازم را می کنند و دانشگاه و دانشگاهیان با امکاناتی که در اختیار دارند می توانند سازمان فرهنگی ورزشی را در رسیدن به اهداف مدنظر خود یاری کنند.