توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس : مجموعه کتابهای آرمانهشر منتشر شد

آرمانشهر مجموعه کتابهایی است که ویژه گی یک شهر آرمانی را ازدیدگاه شهید مطهری بیان می کند و توسط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری منتشر شده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس ، معظمی گودرزی با اشاره به اینکه آرمانشهر نوشته هایی است که ویژه گی جامعه ایده آل اسلامی را براساس آراء شهید مرتضی مطهری توضیح می دهد، بیان کرد : کتاب  آرمانهشر مجموعه ای ۵۰ جلدی است که طی دو سال  به صورت مستمر در اختیار مخاطب قرار می گیرد وپس از توزیع هر ۵ جلد یک مسابقه بین مخاطبین برگزار می شود که با ارسال پاسخنامه می توانند در مسابقه شرکت نمایند .

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس افزود : با وجود اینکه آثار شهید مطهری سالها  پیش نوشته شده اما نکات ارزشمندی در خصوص جامعه  امروز دارد ، از این رو  آثار این شهید بزرگوار به عنوان  یک اندیشمند و فرهیخته مورد تأئید حضرت امام خمینی (ره)  قرار گرفت . ضمن اینکه  مقام معظم  رهبری نیز تأکید فراوانی بر مطالعه  آثار ایشان توسط جوانان  دارند .

وی تصریح کرد : آرمانشهر که برگزیده ای از آثار شهید مرتضی مطهری در خصوص ویژه گی های یک جامعه آرمانی است برای استفاده اقشار خاص جامعه  تألیف  شده است، قشری که در جامعه تأثیر گذار باشند و بتوانند شهر آرمانی را برای دیگران تبیین و تبلیغ کنند .

معظمی گودرزی خاطر نشان کرد : روحانیون ، اساتید دانشگاه و دانشجویان به عنوان  مخاطبان اصلی این کتاب  انتخاب  شده و این کتاب در طرح ضیافت اندیشه در اختیار آنها قرار گرفت .

مدیرعامل  سازمان  فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباسی با  اشاره  به اینکه نشر سلسله نوشته ها به امید بهسازی مناسبات اجتماعی از طریق احساس مسئولیت همگانی است، اضافه کرد: زندگی اجتماعی ما همواره باید براساس طرحی سازمان یابد و به سمت وضعیت مطلوبی جهت گیری شده باشد، تنها در این صورت است که می توانیم وضعیت فعلی خود را ارزیابی کنیم و از پیشرفت یا پسرفت خود آگاه شویم.

معظمی گودرزی با بیان اینکه متفکران، از گذشته های دور به ضرورت و اهمیت طراحی آرمانشهر پی برده اند، خاطرنشان کرد: وجود آثار ارزشمند متفکران گذشته در خصوص آرمانشهر نگاشته شده است، نشان می دهد بحث درباره این موضوع از سابقه ای طولانی برخوردار است.

وی تصریح کرد: شهید مطهری در تعریف خود از جامعه ایده آل بیان می کند که اسلام دارای یک ایده اجتماعی است و آن را در قالب نقشه معینی ارائه می دهد که در آن مولفه هایی مانند حکومت، اقتصاد و قانون جامعه ایده آل اسلامی آشکار گردد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه حرکت انسانیت به سوی تمدن، فرهنگ و جامعه یگانه است، ادامه داد: جامعه ها، تمدن ها و فرهنگ ها به سوی یگانه شدن و ادغام شدن در یکدیگر پیش می روند و آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی واحدی است که در آن، افراد به انسانیت اصیل خود خواهند رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: منتظر حقیقی ظهور مهدی(عج) و خواههان واقعی تحقق جامعه ایده آل اسلامی کسی است که در گروه پرهیزکاران قرار دارد و در هر مقطعی از تاریخ می کوشد تا متناسب با شرایط تاریخی که دارد از آرمانشهر اصلی نهایی و الگوی خود، الهام بگیرد و طبق ایده و آرمان الهی خود عمل کند.