مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس: شخصیت معنوی امام صادق(ع)، افراد را تحت تأثیر خود قرار می دهد

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با اشاره به ابعاد شخصیتی امام جعفر صادق(ع) اظهار کرد: وجود هزاران حدیث به نقل از امام صادق(ع) و همچنین تربیت هزاران شاگرد توسط ایشان در رشته های گوناگون نمایانگر شخصیت علمی این امام همام است.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، معظمی گودرزی با اشاره به ابعاد معنوی، اخلاقی و تربیتی شخصیت امام صادق(ع) افزود: افراد زیادی تحت تاثیر شخصیت معنوی امام صادق(ع) قرار گرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مخالفان اهل بیت به برکت معنویت امام صادق(ع) دوستدار اهل بیت شده اند، عنوان کرد: همچنین توجه به نیازمندان و فقرا از جمله ابعاد دیگر شخصیتی امام صادق (ع) بوده است.

معظمی گودرزی با تاکید بر اینکه توجه به نیازمندان و رفع نیازهای مادی آنها همواره مورد توجه امام صادق(ع) در عصر خود بوده است، یادآور شد:  مبازراتی که امام صادق(ع) با طاغوتهای عصر خود داشته از دیگر ابعاد شخصیتی این امام بزرگوار بوده است.

وی در پایان با اشاره به ابعاد شخصیتی امام صادق (ع) در حوزه سیاست نیز گفت: یکی از نکات بسیار ظریف و مهم در هنگام شهادت امام جعفر صادق(ع) در این زمینه فرا خواندن پنج نفر در هنگام مرگ خود بوده که مبادا وصی و جانشینی قبل از شهادت ایشان وجود نداشته باشد.