دیدار الیاس محسنی با تیم فوتبال نونهالان شهرداری بندرعباس

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با تیم فوتبال نونهالان شهرداری بندرعباس دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، الیاس محسنی با حضور در مجموعه ورزشی شهدای دوراهی ایسینی با نونهالان فوتبالیست تیم شهرداری بندرعباس دیدار کرد.