کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی برگزار شد

در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان دانش آموزان کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی و با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی میان دانش آموزان کارگاه‌ یک‌روزه آموزش مهارت‌های زندگی ویژه دختران در دبیرستان حضرت رقیه (س) برگزار شد.

این کارگاه آموزشی که از سلسله کارگاه‌های مهارت‌های زندگی است که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در محلات مختلف بندرعباس برگزار می‌شود با موضوعات اجتماعی مرتبط به دانش آموزان مقطع متوسطه برگزار شد.