آیین گرامیداشت روز عصای سفید برگزار شد

با مشارکت سازمان فرهنگی،‌اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،‌ رئیس سازمان فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،‌ بیان کرد: ۲۳ مهرماه به عنوان روز جهانی عصای سفید نام‌گذاری شده و برنامه‌های مختلفی در سطح کشور و دنیا و جوامع بین‌المللی در این روز برگزار می‌شود.

الیاس محسنی افزود: نابینایان افرادی توانمند هستند و استعدادهای زیادی را در وجودشان دارند و وظیفه آحاد جامعه است که به نابینایان اجازه بروز استعدادها را بدهند و از آن‌ها حمایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: عصای سفید بیان‌گر استقلال روشندلان است و که در راه احقاق حقوق روشندلان از کوششی نباید دریغ کرد.

محسنی اظهار کرد: سازمان فرهنگی،‌اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود از اقشار مختلف جامعه، حمایت از روشندلان را نیز در دستور کار داشته است و در این راستا همکاری‌های مختلفی را با این قشر از جامعه و مؤسسات حمایتی از آن‌ها داشته است.

وی ادامه داد: در روز جهانی عصای سفید که در راستای حمایت از روشندلان جامعه است، این سازمان در برگزاری آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید مشارکت فعال داشت.

رئیس سازمان فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس گفت: این مراسم هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید در محل موسسه روشندلان خلیج‌فارس با حضور مسئولان و جامعه روشندلان هرمزگان با اجرای برنامه‌های مختلف برگزار شد.

گفتنی است این آیین با تقدیر از روشندلان نخبه در زمینه های فرهنگی وورزشی همراه بود و افتتاح مرکز توانمندسازی روشندلان هرمزگان پایان بخش آن بود.