تقدیر از شهرداری بندرعباس در پیوستن به کمیته تربیت‌بدنی کلان‌شهرهای کشور

در گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور از شهرداری بندرعباس تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی شهرداری کلان‌شهرهای کشو، با حضور شهرداری بندرعباس در شهر مقدس قم برگزار شد.

گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی شهرداری کلان‌شهرهای کشور هر ساله در راستای توجه به سلامت کارکنان شهرداری‌ها و ارتقای نشاط و شادابی در بین کارکنان و شهروندان برگزار می‌شود.

در این نشست، مدیران تربیت‌بدنی شهرداری کلان‌شهرهای کشور به بیان دیدگاه خود در خصوص توسعه ورزش کارکنان شهرداری‌ها، نقاط ضعف و قوت و تبادل تجربیات برای توسعه ورزش و ایجاد نشاط بیشتر در کارکنان شهرداری‌ها و شهروندان پرداختند.

در این گردهمایی به پاس پیوستن شهرداری بندرعباس به جمع کلان‌شهرهای کشور و حضور فعال در بخش ورزشی از محمدامین شاهی معاون ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس تقدیر به عمل آمد.