کارگاه آموزشی امداد و نجات و کمک های اولیه در فرهنگسرای دوراهی ایسینی

آموزش امداد و نجات و کمک های اولیه و اجرای مانور زلزله در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس،هدف از اجرای طرح آموزشی امداد، نجات و کمک های اولیه همچنین مانور زلزله اقدامات اولیه صحیح در زمان بروز حوادث است.

در این دوره ها که با استقبال خوبی روبرو شده است و در این دوره دانش آموزان و پیش دبستانی محله دو راهی ایسینی آموزش های لازم را دیدند. تا در زمان وقوع حادثه عکس العمل مناسبی انجام بدهند. همچنین از خود در برابر حوادث احتمالی محافظت کنند.

این دوره آموزشی در تاریخ ۱۶ آذر ۹۸ در فرهنگسرای شهدای دوراهی ایسینی برگزار شد.