کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی برگزار شد

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی جهت کاهش آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان و همشهریان به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس، کارگاه یک روزه کاهش آسیب های اجتماعی و فرزند پروری  با هدف آشنا سازی بانوان با آسیب ها های اجتماعی و تربیت فرزند با همکاری دبستان پسرانه شیخ فینی در سرای فرهنگ شهید کاشانی در تاریخ ۱۶ آذر ماه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی که از سلسله کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و فرزند پروری  است که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس با موضاعات اجتماعی در خصوص بانوان و تربیت فرزند  در محلات مختلف بندرعباس برگزار می‌شود.