طرح بینایی‌سنجی کودکان در فرهنگسرای دو راهی ایسینی انجام شد

طرح بینایی‌سنجی کودکان ۳ تا ۶ سال با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس و اداره کل بهزیستی استان هرمزگان در فرهنگسرای دو راهی ایسینی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس، طرح بینایی‌سنجی در کشور با توجه به شرایط اجتماعی طبق دستورات کارگروه سلامت برای کودکان سنین ۳ تا ۶ سال انجام می‌شود.

هدف از اجرای این طرح جلوگیری از عوارض کم بینایی و نابینایی ناشی از تنبلی چشم در بزرگ‌سالی و کاهش هزینه‌های درمان در سطح اولیه بیماری است و نیز اجرای این تست نقش بسیار مؤثری در جلوگیری از تنبلی چشم، کم بینایی، نابینایی و انحراف چشم کودکان دارد.