تجلیل معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری از عملکرد مثبت سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از عملکرد مثبت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس با حضور محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، علی رئوفی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان به منظور عملکرد موثر و مثبت این سازمان در زمینه اوقات فراغت جوانان تقدیر و تشکر به عمل آورد.

گفتنی است، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس در زمینه فرهنگی اجتماعی ورزشی از زمان آغاز کرونا تاکنون برنامه های خود را بصورت مجازی برگزار کرده که فعالیت های این سازمان نیز رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.