برگزاری کارگاه آسیب های اعتیاد در سازمان فرهنگی شهرداری بندرعباس


کارگاه آسیب های اعتیاد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس، به مناسبت روزجهانی بدون دخانیات، کارگاه آسیب های اعتیاد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بندرعباس برگزار شد.


مدرس این کارگاه فریدون کریم نیا که روانشناس، مربی آموزش پیش از ازدواج و مهارت های زندگی،استاد دانشگاه و مدیر مرکز مشاوره آینده روشن هرمزگان است.


این کارگاه به مدت ۲ساعت، با محوریت بررسی عوامل اجتماعی موثربراعتیادجوانان معتاد به موادمخدر، اعتیاد و وابستگی های غیر دخانی نیز مورد بحث قرار گرفت.


گفتنی است، بدون شک مصرف مواد مخدر در جامعه یکی از اصلی‌ترین معضلات اجتماعی است؛ بنابراین اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بیش از پیش احساس می‌شود چرا که اعتیاد می‌تواند هر نوع محیط دولتی، خصوصی و خانوادگی را تهدید کند.

این سازمان در برنامه های خود برای شش ماهه دوم سال، قصد دارد دوره های تربیت مربی کارگاه های آسیب های اعتیاد در دل محلات و فرهنگسراها را برگزار نماید.