در اولین جلسه طرح ارتقاء فرهنگ شهروندی در سال ۹۳ شهردار بندرعباس حمایت همه جانبه خود را از طرح گسترش فرهنگ شهروندی اعلام نمود

IMG_0084

جلسه ای  در محل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری به ریاست معاونت خدمات شهری و حضور مدیرعامل سازمان های شهرداری (بازیافت و مدیریت پسماند ، تاکسیرانی ، حمل و نقل و ترافیک ، خدمات شهری ، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ، آتش نشانی ، شهرداری منطقه ۱) تشکیل شد .

این جلسه که اولین جلسه کمیته ارتقاء فرهنگ شهروندی در سال ۹۳ بود در میانه با همراهی و حضور شهردار بندرعباس امینی زاده و مسئول روابط عمومی شهرداری همراه شد. بررسی یکی از مباحث طرح ارتقاء فرهنگ شهروندی (بازیافت و پسماند) موضوع جلسه بود .

در این جلسه همه ی مدیران نظرات خود را پیرامون ارائه خدمات و موضوع بازیافت عنوان نمودند .

IMG_0160

سیاست های تشویقی جهت شهروندان ، مداومت و استمرار در کار ، تجهیز ناوگان جمع آوری زباله ، آموزش و فرهنگ سازی با محوریت محلات، برگزاری فستیوال های فرهنگی ، استفاده از پیمانکاران قوی در زمینه جمع آوری زباله، هماهنگی بین ارگان های مختلف شهر مواردی بود که توسط مدیران مطرح گردید .

IMG_0024

در این جلسه شهردار با اشاره با استفاده از تجارب سایر شهرها در صورت هماهنگی با ساختار شهر بندرعباس خواستار همه جانبه دیده شدن و استفاده از ابزارهای مختلف در بحث طرح ارتقاء فرهنگ شهروندی شدند .ایشان خانم گودرزی را به عنوان دبیر اجرایی طرح ارتقاء معرفی نمود و آمامدگی همه جانبه خود را از این طرح اعلام نمود .

رنجبر معاون خدمات شهری نیز در این جلسه پیشنهاد تشکیل دو کمیته درخصوص طرح ارتقاء فرهنگ شهروندی را دادند که یک کمیته متشکل از مدیران شهرداری و یک کمیته به صورت فراگیر سایر ادارات دولتی در شهر را درگیر نماید . ایشان همچنین با تقسیم مناطق شهری به سه قسمت جهت انجام فعالیت های فرهنگی و خدماتی به آقای مظهری مسئول کمیته فرهنگ شهروندی در منطقه یک ، آقای جمالی به عنوان مسئول کمیته منطقه ۲ ،خانم گودرزی مسئول کمیته منطقه ۳  مأموریت دادند از تمامی ظرفیت های خود در این مبحث استفاده نمایند .

IMG_0099