تقدیر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از باشگاه شهرداری بندرعباس

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به باشگاه شهرداری بندرعباس  از مدیرعامل تشکر و قدردانی شد .

در این نامه آمده است: نظر به اینکه مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال هجدهم اردیبهشت ۹۵ برگزار شد و جنابعالی به عنوان یکی از ارکان و تصمیم سازان فوتبال کشور در نمایش اقتدار فوتبال حضور یافته و در انتخابات پست های مختلف رئیس و اعضای محترم هیات رئیسه فدراسیون شرکت نمودید ، وظیفه خود می دانم بدینوسیله تقدیر و تشکر خود را اعلام نمایم . در ادامه این نامه آمده است برگزاری منظم و شایسته مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و حضور حداکثری اعضا و رای قاطع برای مشارکت در ساختن آینده فوتبال کشور نشان از بلوغ فکری جنابعالی و همه اعضای محترم مجمع و ناشی از توجه ویژه و اهمیت عزیز برای همه گردانندگان این ورزش پر طرفدار و پر مخاطب دارد . بی شک فدراسیون فوتبال به داشتن اعضای فهیم و دلسوزی همچون جنابعالی که از هیچ تلاشی برای ساختن آینده فوتبال کشور دریغ نکرده و نخواهید کرد و بر خود می بالد و امید وار است تا با تداوم و وفاق و همدلی بوجود آمده شاهد رشد و توسعه بیش از پیش فوتبال کشور با همکاری ها و تلاش های همه اعضای فوتبال کشور باشیم .